HUISMANDAK duurzaam en milieubewust de toekomst in.

Huismandak bv is een traditioneel dakdekkersbedrijf wat zich door marktontwikkelingen en innovatie in nieuwe producten duidelijk wil profileren als een modern en betrouwbare partner voor werkzaamheden en onderhoud aan daken.
In onze bedrijfsvoering staan het milieu, duurzaamheid en dakbeheer centraal.

Wij willen een bedrijf zijn wat een hoogwaardig en duurzaam dak aanbiedt, incl. benodigde veiligheidsvoorzieningen. Bij uitvoeren van werkzaamheden aan daken zal heel veel aandacht besteedt worden aan het milieu.

Huismandak is dealer / erkenninghouder / verwerker van:

Het is mogelijk om rekening te houden met het milieu bij uit te voeren dakrenovatie. Bijvoorbeeld kan er gekozen worden voor een (witte) IKO Carrara dakbedekking of een (witte) TPO dakbedekking waarbij de zon weerkaatst wordt waardoor een positief effect ontstaat. Ook bevatten TPO en EPDM bedekkingen geen weekmakers, chloor en halogeen en is 100 % helder regenwater opvang mogelijk en worden deze materialen met behulp van hete lucht aan elkaar verkleefd. Huismandak kan voor u het dakbeheer uit handen nemen en onderhoudsinspecties voor u uitvoeren met een daaraan gekoppeld advies en/of stappenplan om tot een waterdicht onderhoudsplan te komen.  Huismandak is een door Jetbik geselecteerde dealer voor het monteren van hoogwaardige daglichtsystemen en de verkoop hiervan evenals de verkoop en evt. montage van het gehele gamma van standaard lichtkoepels. Huismandak is dealer van Vertic valbeveiligingssystemen. Vertic ontwikkelt, ontwerpt en produceert haar eigen producten. Vertic staat voor Innovatieve en kwalitatief hoog-staande producten en systemen voor het veilig en gebruiksvriendelijk werken op hoogte. Door Vertic wordt ook zelf scholing verzorgd opdat de montage door erkende dealers uitgevoerd zal worden.

Uit te voeren werkzaamheden:

  1. Bitumineuze- en kunststof dakbedekkingen.
  2. Het leveren en aanbrengen van groendaken.
  3. Het uitvoeren van planmatig onderhoud.
  4. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het verhelpen van lekkage.
  5. Het leveren en monteren van zinken- en koperen bekledingen (binnen en buiten), fels- en roevendaken, goten, hemelwater pijpen etc..
  6. Het leveren en aanbrengen van dakvensters, lichtkoepels en dakbetredingen.
  7. Het leveren en monteren van dakbeveiligingssystemen.

Binnen onze bedrijfsvoering neemt het welzijn van onze medewerkers een prominente plaats in, jaarlijks worden zij bijgeschoold op gebied van vakkennis en veiligheid. Periodiek vinden er evaluaties plaats waarbij de veiligheid en niveau van uitgevoerde werkzaamheden besproken wordt, evenals eventueel gepasseerde positieve en negatieve zaken, een en ander om met gezamenlijke inspanningen tot een hoger niveau in kwaliteit en veiligheid te komen. De relatie met onze opdrachtgevers vinden wij ook van groot belang en wij spreken de wens uit dat deze relatie een duurzame en aangename zal zijn. Bij het uitbrengen van offertes besteden wij veel aandacht aan het verstrekken van informatie en documentatie. Wij proberen u hierbij te prikkelen om ons product op de juiste wijze (productspecificaties) te beoordelen.

Onze filosofie is om je te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De door ons gebruikte materialen / geleverde diensten kunnen wij dan ook met volle overtuiging hoogwaardig en duurzaam noemen. Binnen onze filosofie past een goede en langdurige relatie met onze leverancier. Bij eventuele onvolkomenheden kunnen wij gebruik maken van de diensten en expertise van de leverancier / fabrikant. Wij streven naar een optimaal dak, dit in combinatie met onze leverancier IKO. Het begint bij de basis, het kiezen van een systeem dat bij u past, met de beste materialen, de beste uitvoering en de beste garantievoorwaarden. Om aan al deze voorwaarden te voldoen zijn wij Polygum erkenninghouder geworden en werken met de nieuwe generatie HI-TEC dak-systemen. De materialen welke standaard door ons verwerkt worden (Polygum Prevent) zijn uitgevoerd in een vliegvuurbestendige uitvoering en voldoen aan de 3 Europese normen en testmethoden B roof (t1, t2 en t3). Ook volgen wij de NEN norm 6050 met het oog op brandveilig werken op het dak, o.a. met behulp van SafeStick zelfklevende bitumen dakbedekking en vloeibare waterdichtingsoplossing voor complexe dakdetails. Voor verdere informatie en documentatie over de beschikbare materialen en garantievoorwaarden verwijzen wij u naar de website van polygum.

Het Polygum concept gaat uit van duurzaamheid, de kosten zijn hoger, maar de materialen zijn kwalitatief zeer goed en men heeft een volledig verzekerd dak, incl. gevolgschade en 10 jaar lang 100% dekking, incl. jaarlijkse indexering. Huismandak is een contract met IKO aangegaan waarbij wij ons o.a. verplichten om aan een hoge standaard te voldoen aangaande kwaliteitsbewaking. Jaarlijks vindt scholing plaats bij de fabriek in Antwerpen en onaangekondigd vinden vanuit IKO inspecties plaats op door Huismandak aangebrachte daken.

Jetbik, daglichtsystemen.
Huismandak is dealer van Jetbik, via de website van Jetbik kunt u lezen dat wij een door Jetbik erkend verkoop en montagebedrijf zijn (lid van het daglicht meestergilde) voor de levering en/of montage van lichtkoepels en overige daglichtsystemen. 

Huismandak en het milieu
Huismandak houdt zich actief bezig met werkzaamheden die betrekking hebben op het milieu

  1. Huismandak brengt bitumineuze (witte) IKO carrara aan, deze bedekking is ECO bitumen dakbaan, zorgt voor luchtzuiverende technologie en is Reflecterend en emitterend voor aangenamer binnenklimaat in de zomer en doet het energiegebruik aanzienlijk dalen. Reflect daken zorgen voor een hoger rendement bij monteren van zonnepanelen.
  2. Huismandak brengt TPO en EPDM dakbedekkingen aan. De TPO dakbedekking zorgt voor een hoger rendement bij monteren van zonnepanelen. Beide producten dragen bij tot 100% helder regenwater-opvang, worden volledig vlamvrij aangebracht, tevens zorgt TPO voor aangenamer binnenklimaat in de zomer en doet het energiegebruik aanzienlijk dalen. TPO bevat geen uittredende weekmakers, chloor of halogenen. Beide bedekkingen zijn uitstekend geschikt voor daktuinen.
  1. Huismandak verzorgt het leveren en aanbrengen van groendaken. Hierbij wordt extra groen gecreëerd in stedelijk gebied en wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van het milieu. Het groendak doet ook o.a. dienst als buffer en regulering van hemelwaterafvoer, reduceert fijnstof, beperking van CO2 uitstoot en vermindering van geluidsoverlast.

Functie dak in de toekomst.
De huidige functie van het dak is om een pand waterdicht te maken, een en ander tegen een zo laag mogelijke kostprijs aangezien het geen toegevoegde waarde heeft voor de eigenaar. De dakbedekking geeft geen extra uitstraling en de enige functie is die om het pand waterdicht te maken. Binnen ons denkpatroon zal hier een wijziging van denken plaats vinden. Er zal meer gekozen worden voor duurzame materialen in combinatie met een verzekering ( in ons geval het Polygum concept) en hiernaast zal in de toekomst meer gekozen worden voor een extra functie, het opwekken van energie en/of het laten aanbrengen van groenvoorziening. Groendaken en energieopwekking zullen en wordt al gestimuleerd door de overheden. Bij de ons omringende landen wordt dit al gedaan en is er sprake van een duidelijk beleid met betrekking tot subsidies, investeringsmogelijkheden en gegarandeerde opbrengsten. Doordat de daken steeds meer gebruik gaan worden als groenvoorziening, energie opwekking etc. wordt veiligheid ook steeds belangrijker, wij kunnen dit voor u verzorgen met de Vertic veiligheidssystemen.